“Houd jouw moraal voor jezelf”
Houd jouw moraal voor jezelf!

Houd jouw moraal voor jezelf!

De ergste kwaal van deze tijd is niet dat we geen moraal hebben, maar dat we die gebruiken om anderen de maat te nemen. Daartegen verzet ik me in artikelen, blogs, columns en posts op sociale media. Ik sta een maatschappij voor waarin elk individu zijn of haar eigen plaats in kan nemen zonder zich aan te passen bij de moraal van anderen, ook niet die van de meerderheid.

Lees mijn laatste publicaties

05/12/2017

Hou je moraal voor jezelf

De Zwarte Pietdiscussie culmineert dit jaar in stijl! Voor en tegenstanders verkleden zich, allebei met een eigen t-shirt. Zwarte Piet is racistisch, beschuldigt het shirt van de één. Zwarte Piet is traditie, verdedigt het shirt van de ander. Beide opdrukken gaan over moraal. Mensen hebben moraal nodig om hun leven richting te geven.

Read more.
05/06/2022

Weg met het gelijkheidsdenken!

Overal in de samenleving heeft het virus van het gelijkheidsideaal zich genesteld. Iedereen moet aan iedereen gelijk worden en gelijke kansen moeten daarvoor zorgen. Mensen zijn toch immers gelijkwaardig en gelijk voor de wet? Filosoof Friedrich Nietzsche doorzag deze gelijkheidsleugens, die juist leiden tot kuddegeest en doorsnee-mensen. Hij pleitte voor het respecteren van verscheidenheid, opdat mensen zich in al hun verschillen tot vrije en unieke individuen kunnen ontplooien.

Read more.
05/06/2021

Collectivisme gedreigt de vrije samenleving

Er is een gevaarlijke ontwikkeling gaande waarbij individuele vrijheid wordt opgeofferd in ruil voor collectieve verzorging door de staat. Met idealistische doelen, zoals brede welvaart voor iedereen, zekerheid, duurzaamheid, gelijkheid en diversiteit wordt gekozen voor méér publiek en minder privaat, méér overheid en minder ondernemerschap, méér afhankelijkheid en minder zelfstandigheid, méér collectief en minder individueel.

Read more.
11/01/2022

Pleidooi voor opgewekt nihilisme

Zingeving veronderstelt dat het leven zin heeft en dat we die zin kunnen vinden en nastreven. Politici en bedrijven misbruiken dit begrip: hún partijprogramma en hún producten geven zin aan het leven, voor iedereen. Maar Spinoza vond al, later daarin bijgevallen door Nietzsche, dat er geen collectieve, universele deugden en moraal bestaan. Kies voor opgewekt nihilisme: een eigen moraal en zelfgekozen deugden

Read more.

Are you a Creator too?

Join BackMe today!
Register now